بهترین آهنگ های روز

احساس از شهرام صولتی :

هنوزم در پی اونم که میشه عاشقش باشم                         مث دریای من باشه منم چون قایقش باشم

هنوزم در پی اونم که میشه عاشقش باشم                         مث دریای من باشه منم چون قایقش باشم

                                                    منم چون قایقش باشم                                          

هنوزم در پی اونم که عمری مرحمم باشه                         شریک خنده شادی رفیق ماتمم باشه

هنوزم در پی اونم که عشقش سادگی باشه                        نگاهای پر از مهرش پناه خستگیم باشه

میگن جوینده یابندس ولی پاهای من خستس                      من حتی با همین پاها میرم تا حدی که جا هست

هنوزم در پی اونم که اشکام روی گونم                            با اون دسای پر مهرش کنه پاک بگه جونم

                                                          بگه جونم

نکن گریه منم اینجام بذار دسات تو دسام                          تو احساس من میخای منم ای وای تو رو میخام

هنوزم در پی اونم که اشکام روی گونم                            با اون دسای پر مهرش کنه پاک بگه جونم

                                                          بگه جونم

نکن گریه منم اینجام بذار دسات تو دسام                          تو احساس من میخای منم ای وای تو رو میخام

                               تو احساس من میخای منم ای وای تو رو میخام

خدایا عشق من پاک درسته عشقی از خاک                       منم اون عاشق خاکی که از عشق تو دل چاک

…………………..

 

تقدیم به عشقم

+ نوشته شده در  ۸۴/۰۵/۰۱ساعت 7:18  توسط zentex